Адміністрація

Сікірніцький Сергій Володимирович

Директор

Сучасний керівник навчального закладу — це людина, яка мислить перспективно,

має здатність подати бачення мети таким чином, щоб іншим захотілося досягнути її.

 

Докторович Валерія Миколаївна

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

Підготовка кваліфікованих робітничих кадрів — це наш вклад в розвиток держави, в її майбутнє.

 

Ткаченко Вікторія Валентинівна

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Для досягнення успіху в роботі заступника директора з навчально-виховної роботи необхідно бути багатогранною особистістю: в одній особі поєднувати адміністратора, педагога, вихователя, наставника, старшого товариша.

Від правильного виховання дітей залежить благоустрій усього народу.

 

Мірошниченко Наталія Миколаївна 

Заступник директора з навчально-методичної роботи

Завдання педагогів училища — якісна підготовка майбутнього робітника, компетентного фахівця з високим рівнем загальноосвітньої підготовки, комп’ютерної грамотності, знаннями іноземних мов, здатного реалізовувати набуті знання. в професійній діяльності.

 

Бояндін Євген Миколайович

Cтарший майстер

Основними засадами праці є ефективність навчальної та виробничої діяльності.

“Жити — значить працювати. Праця є життя людини.” Вольтер

 

Зеленіна Алла Вікторівна

Керівник фізичного виховання

Здоров`я — найцінніший скарб людини. Тому фізичне виховання відіграє важливу роль у підготовці всебічно розвиненої особистості, здатної успішно працювати в різних галузях і становити гідну ланку суспільства.