Педагогічний колектив

Кількісний та якісний склад педагогічних працівників: 52 педагогічні працівники, 48 з яких мають повну вищу освіту. Навчально-виробничий процес у закладі забезпечують професійно компетентні фахівці, серед яких 2 працівника відзначено знаком «Відмінник освіти України», 4 працівника мають педагогічне звання «старший викладач», 9 викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 7 майстрів виробничого навчання  І категорії, 4 майстрів ІІ категорії.