Структура учнівського самоврядування

Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового ХХІ століття.
 Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямовані на активну участь у громадському житті, молоді, яка, має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших.
Цілком очевидно, що навички управління суспільством стануть надбанням людини тоді, коли участь в учнівському самоврядуванні сприятиме набуттю вихованцем необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії.
Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної молоді дає широка варіативність учнівського самоврядування.
У цьому контексті важливого значення набуває розроблення такої моделі учнівського самоврядування, яка б сприяла розвитку лідерського потенціалу учнівської молоді, її громадянської ініціативи, набутою нею через соціальну практику досвіду активної компетентної участі у громадському житті.

Коцур Руслана – активний учасник учнівського самоврядування навчального закладу. Є ініціатором та приймає активну участь у всіх загально училищних заходах:  День учнівського самоврядування, акції до Дня толерантності та «16 днів проти насильства», урочисті святкові заходи та концертні програми, предметні тижні, конкурси, виставки.

Руслана є активним учасником міських заходів: молодіжна акція «Тризуб пам’яті», смолоскипна хода до Дня Гідності.

Руслана займається волонтерською діяльністю, є ініціатором зустрічей з військовослужбовцями-учасниками АТО, відвідування Сумського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни та координаційного центру з організації медичної допомоги учасникам антитерористичної операції, Сумського дитячого будинку ім. С.П.Супруна, організовує збір коштів на пожертви, приймала активну участь у фестиваль «Друг з притулку».

Особисті якості: характер спокійний, урівноважений, але свої погляди відстоює активно та аргументовано, доброзичливий, комунікабельний  лідер.

Заступник лідера

Підвальна Лілія

Секретар

Ратушна Яна

Структура учнівського самоврядування

Дудченко Аліна (група 32)

Солона Владислав (група 34)

Рудиченко Антон (група 14)​

Фурманова Марина (група 1)

Медведєва Анастасія (група 41)

Ратушна Яна (група 11)

Островерхова Анастасія (група 10)

Підвальна Лілія (група 12)

Лідер учнівського самоврядування​

Коцур Руслана

Осадчий Антон (група 4)

Дейкало Олена (група 21)

Людвиг Юлія (група 4)

Юрченко Віталіна (група 30)

Кривонос Катерина (група 20)

Ковальчук Дарина (група 22)

Ковальов Олексій (група 24)

Коцур Руслана (група 31)

Кащенко Олександра (група 2)