У ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва і дизайну» пройшов Тиждень толерантності

Толерантність-це прояв терпимості

до представників інших культур,

вірувань, країн і народів:

вони не краще і не гірше,

вони просто інші

 

У рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності (16 листопада) та з метою формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей, задля пропаганди принципів терпимості та розвитку толерантних відносин між учасниками навчального процесу з 12 по 16  листопада у ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва і дизайну»  пройшов  Тиждень толерантності.

У рамках тижня були проведені акції: флешмоб «Візьмемося за руки…», бібліотечна виставка «Подолання труднощів за допомогою толерантності», година спілкування «Толерантність та терпимість», година спілкування «Толерантність – це мистецтво жити в світі несхожих людей та ідей», виховна година «16 листопада – Міжнародний день терпимості (толерантності), тренінг «Толерантність – шлях до успіху лідера», тренінг «В світі інших людей», акція «Обери собі мотиватор на сьогодні».

Дані заходи сприяли поглибленню знань учнів про поняття «толерантність», розумінню толерантності як одного із найнеобхідніших принципів людського буття, вміння виявляти толерантність до думок, поглядів, поведінки інших людей, набуття навичок толерантної поведінки і вмінь висловлювати власну думку та власну позицію, розвитку комунікативної культури спілкування і взаєморозуміння, виховування почуттів поваги один до одного.