“Формування м’яких навичок майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі ЗП(ПТ)О”

28.12.23 на засіданні Навчально-методичної Ради НМЦ ПТО у Сумській області було розглянуто та схвалено результати формувального етапу експерименту регіонального рівня “Формування м’яких навичок майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі ЗП(ПТ)О”.
Дякуємо нашому партнеру за співпрацю у провадженні експериментальної діяльності:
кафедрі професійної і вищої освіти ДЗВО “УМО ” НАПН України (завідувач Сергеєва Л.М.)
Працюємо на результат – підготовку мобільного кваліфікованого робітника!