Бібліотека

Бібліотека Державного професійно-технічного навчального закладу «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» є осередком інтелектуальної культури та центром якісного й оперативного інформування педагогічного та учнівського колективів.

Одне з провідних завдань бібліотеки навчального закладу – навчити учнів самостійно здобувати знання, вести науково-дослідницьку роботу. Для цього необхідно виробити в учнів певні навички роботи з книгою, бібліографічною інформацією.

Сьогодні, в добу комп’ютеризації, книга все ж таки залишається неоціненним скарбом, джерелом мудрості, знань, досвіду та фундаментом освіти. А бібліотеку, книгозбірню, можна назвати основою цього фундаменту.

Бібліотека училища працює за розробленими напрямками та програмами, які передбачають допомогу учням щодо оволодіння навчальною програмою. А педагогічним працівникам – підготовці до занять якісно вищого рівня.

Основні завдання роботи бібліотеки:

  • Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу училища;
  • Якісне обслуговування педагогічних працівників і учнів;
  • Створення комфортних умов для роботи в бібліотеці.

Основні напрямки роботи бібліотеки училища як інформаційного центру:

  • Вивчення інформаційних потреб та запитів користувачів;
  • Повне інформаційне забезпечення;
  • Надання інформаційної допомоги педагогічним працівникам в організації навчально-виховного процесу.

Книжковий фонд    бібліотеки    становить – 20837   примірника

З них:

– підручники – 9944 примірників;

– довідникова література – 564 примірників;

– художня література – 9924 примірників;

– інша – 405 примірника;

– періодичні видання – 7 найменування.

 

Структура бібліотеки:

– Абонемент;

– Читальна зала;

– Книгосховище.

Загальна площа бібліотеки – 90 м.кв.

Читальна зала має 30 посадкових місць.

За допомогою комп’ютерної техніки, якою оснащена бібліотека,  можна отримати  інформацію за тим чи іншим запитом, проводити інформаційну та довідково-бібліотечну роботу.

Одночасно із традиційними бібліотечними послугами, бібліотека навчального закладу має можливість надавати сервісні послуги:

– безоплатне користування мережею Інтернет;

– пошук інформації для написання рефератів, контрольних робіт;

– запис отриманої інформації на електронні носії;

– роздрукування, сканування, ксерокопіювання документів;

– користування електронною поштою.

Бібліотека працює і виконує свої завдання під керівництвом бібліотекаря з вищою освітою Кравченко А.М., стаж роботи якої на посаді складає 18 років.

Бібліотекар докладає чималих зусиль до того, щоб відвідування бібліотеки розвивало пізнавальні інтереси учнів, привчало їх користуватись довідковим апаратом, розвивало творчу думку, здібності, таланти, інтелект і сприяло успішному засвоєнню навчальних програм.

У бібліотеці  училища  регулярно проводяться різноманітні виховні заходи з учнями, приурочені до визначних культурно-історичних подій: огляди літератури, бесіди, лекції, семінари, круглі столи тощо, ведеться волонтерська робота.

Бібліотека навчального закладу робила й робить все, щоб допомогти учням оволодіти професійними знаннями та вміннями, прищепити любов до обраної професії, виховати почуття професійної гідності, розвинути творчі здібності, сформувати активну життєву позицію.

Змінюються часи, змінюється і бібліотека. На кожному етапі свого розвитку вона удосконалює традиційні і відшуковує нові форми роботи з молоддю, вирішує різні задачі й проблеми, але завжди зберігає споконвічну традицію – служити Добру, Істині, Красі.