Бібліотека

Бібліотека Державного професійно-технічного навчального закладу «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» є осередком інтелектуальної культури та центром якісного й оперативного інформування педагогічного та учнівського колективів.

Одне з провідних завдань бібліотеки закладу професійної (професійно-технічної) освіти – навчити здобувачів освіти самостійно отримувати знання, вести науково-дослідницьку роботу. Для цього необхідно виробити у здобувавчів освіти певні навички роботи з книгою, бібліографічною інформацією.

Сьогодні, у добу комп’ютеризації, книга все ж таки залишається неоціненним скарбом, джерелом мудрості, знань, досвіду та фундаментом освіти. А бібліотеку, книгозбірню, можна назвати основою цього фундаменту.

Бібліотека закладу професійної (професійно-технічної) освіти працює за розробленими напрямками та програмами, які передбачають допомогу здобувачам освіти щодо оволодіння навчальною програмою. А педагогічним працівникам – підготовку до занять якісно вищого рівня.

Основні завдання роботи бібліотеки:

  • інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
  • якісне обслуговування педагогічних працівників і здобувачів освіти;
  • створення комфортних умов для роботи в бібліотеці.

Основні напрямки роботи бібліотеки закладу професійної (професійно-технічної) освіти як інформаційного центру:

  • вивчення інформаційних потреб та запитів користувачів;
  • повне інформаційне забезпечення;
  • надання інформаційної допомоги педагогічним працівникам в організації навчально-виховного процесу.

Книжковий фонд    бібліотеки    становить – 18361  примірників.

З них:

– підручники – 8351 примірників;

– довідникова література – 564 примірників;

– художня література – 9041 примірників;

– інша – 405 примірника.

 

Структура бібліотеки:

– абонемент;

– читальна зала;

– книгосховище.

Загальна площа бібліотеки – 90 м.кв.

Читальна зала має 30 посадкових місць.

За допомогою комп’ютерної техніки, якою оснащена бібліотека,  можна отримати  інформацію за тим чи іншим запитом, проводити інформаційну та довідково-бібліотечну роботу.

Одночасно із традиційними бібліотечними послугами, бібліотека закладу професійної (професійно-технічної) освіти має можливість надавати сервісні послуги:

– безоплатне користування мережею Інтернет;

– пошук інформації для написання рефератів, контрольних робіт;

– запис отриманої інформації на електронні носії;

– роздрукування, сканування, ксерокопіювання документів;

– користування електронною поштою.

Бібліотека працює і виконує свої завдання під керівництвом бібліотекаря з вищою освітою, стаж роботи якої на посаді складає 18 років.

Бібліотекар докладає чималих зусиль до того, щоб відвідування бібліотеки розвивало пізнавальні інтереси здобувачів освіти, привчало їх користуватись довідковим апаратом, розвивало творчу думку, здібності, таланти, інтелект і сприяло успішному засвоєнню навчальних програм.

У бібліотеці  закладу професійної (професійно-технічної) освіти  регулярно проводяться різноманітні виховні заходи із здобувачами освіти, приурочені до визначних культурно-історичних подій: огляди літератури, бесіди, лекції, семінари, круглі столи тощо, ведеться волонтерська робота.

Бібліотека закладу професійної (професійно-технічної) освіти робила й робить все, щоб допомогти  здобувачам освіти оволодіти професійними знаннями та вміннями, прищепити любов до обраної професії, виховати почуття професійної гідності, розвинути творчі здібності, сформувати активну життєву позицію.

Змінюються часи, змінюється і бібліотека. На кожному етапі свого розвитку вона удосконалює традиційні і відшуковує нові форми роботи з молоддю, вирішує різні задачі й проблеми, але завжди зберігає споконвічну традицію – служити Добру, Істині, Красі.

Бібліотека ДПТНЗ  «Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну» є справжнім інформаційним центром, де створено комфортні умови для роботи та відпочинку користувачів. Для відвідувачів обладнано 5 робочих місць з доступом до швидкісного Інтернету, у користування надано множильну техніку. У бібліотеці діє Wi-Fi-зона, що дозволяє відвідувачам використовувати власні ґаджети.