Професія «Перукар (перукар-модельєр)» є однією з затребуваних

🌟 Професія «Перукар (перукар-модельєр)» є однією з затребуваних професій у закладах професійно (професійно-технічної) освіти. Це професія творчих і
креативних людей.
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дав можливість модернізувати навчальний процес використовуючи різноманітні тренди сучасної освіти. Творча майстерня є ефективною навчальною технологією
оволодіння новими знаннями й уміннями. Під час уроку з перукарського мистецтва усі учасники освітнього процесу у творчому тандемі (робота у малих творчих групах, фронтальна робота), переглядають короткі презентації, фото, відео про історію зачісок, знаходять відповіді на проблемні запитання.
✨ Викладач Світлана КОЗУПИЦЯ забезпечує в ході навчання формування і розвиток науково-пізнавальних і творчих якостей майбутніх кваліфікованих робітників, які навчаються за професією «Перукар (перукар-модельєр)», рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці;
здатність і готовність до розв`язання комплексних задач, критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльності.
«СТЕМ-проєкт: Зачіска» формує ключові компетентності: 👇
1. Спілкування державною мовою – грамотно висловлюватися рідною мовою, використовувати в мовленні професійні терміни, поняття, сучасну українську наукову термінологію;
2. Математична компетентність – використовувати логічне мислення, просторову уяву;
3. Уміння вчитися впродовж життя – розуміти перспективу власного розвитку упродовж життя;
5. Ініціативність і підприємливість – виявляти ініціативність до роботи в команді, генерувати ідеї, брати відповідальність за прийняття рішень, вести
діалог задля досягнення спільної мети під час вирішення поставлених задач;
6. Обізнаність та самовираження у сфері культури – пояснювати
взаємозв’язок мистецтва і хімії, використовувати сучасні хімічні засоби і матеріали для втілення художніх ідей і виявлення власної творчості;
7. Екологічна грамотність і здорове життя – усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі і її цілісність;
Інтеграція з предметами: хімія, фізика, історія, технології, інформаційні технології, українська мова та література та ін. 👍👍