Заклад професійної (професійно-технічної) освіти

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну” працює згідно нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України та є державним професійним закладом освіти ІІІ рівня акридетації. Училище готує спеціалістів за такими професіями, згідно наданих ліцензій:

 • кравець, закрійник;
 • столяр будівельний, тесляр;
 • муляр, електрозварник ручного зварювання;
 • штукатур, маляр будівельний, лицювальник-плиточник;
 • кухар;перукар (перукар-модельєр).

Мова викладання – українська.

Для організації ефективного навчання в училищі створені належні умови, а саме:

 • викладачі володіють високим рівнем професійної компетентності;
 • дисципліни загальноосвітнього та професійно-теоретичного циклів викладаються у відповідних кабінетах, оформлених згідно методичних рекомендацій;
 • всі кабінети мають достатню навчально-матеріальну базу для проведення уроків на високому професійному та методичному рівні;
 • впроваджено комп’ютерне забезпечення навчального процесу;
 • учні забезпечені підручниками;
 • працюють факультативи з метою розвитку творчих здібностей та пізнавальних інтересів учнів.
 • методичними комісіями гуманітарного та природничо-математичного циклів проведені такі заходи, як “Найрозумніший учень”, конкурс “Козацькі розваги”, зустрічі з ветеранами війни і праці, письменниками Сумщини, які дають учням змогу осмислено проаналізувати історичні події, факти та шляхи людського розвитку, збагатити духовний світ. Конкурси любителів поетичного слова, читців-декламаторів прилучають до творчості, до пізнання здобутків української та світової літератури, посилюють гуманістичне спрямування змісту загальноосвітньої підготовки.

Основними завданнями училища є:

 • працівникам училища постійно керуватися Законами України “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну середню освіту”, положеннями, нормативними документами в освітній галузі;
 • здійснювати заходи щодо виконання Закону України “Про мови”;
 • Національної доктрини розвитку освіти “Україна XXI століття”;
 • спрямовувати роботу педколективу на підготовку кваліфікованого робітника, розвиненої особистості, професійно підготовленої до ефективної праці в умовах ринкової економіки;
 • продовжувати роботу над єдиною методичною проблемою: “Впровадження інтерактивних технологій – шлях до реалізації особистісно орієнтованого навчання”;
 • здійснювати виховну роботу на уроках і в позаурочний час;
 • дотримуватися якісного виконання навчальних програм;
 • дотримуватися принципів індивідуалізації і диференціації навчання;
 • впроваджувати інноваційні технології у навчанні;
 • продовжувати роботу з обдарованими учнями, залучати їх до участі в роботі факультативів, гуртків, спортивних секцій;
 • посилювати практичну спрямованість викладанні предметів природничо-математичного циклу;
 • удосконалювати комплексно-методичне забезпечення кабінетів і майстерень, їх матеріальну базу;
 • забезпечувати виконання майстернями плану виробничої діяльності;
 • підвищувати якість підготовки конкурентноспроможних кваліфікованих робітників;
 • підвищувати ефективність управління училищем, підтримувати зв’язки з ВНЗ;
 • підвищувати рівень професійно-орієнтаційної роботи в школах міста;
 • забезпечувати атмосферу демократизму, толерантності, доброзичливості в учнівському та педагогічному колективах;
 • постійно забезпечувати охорону праці всіх учасників навчально-виховного процесу.

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності

у сфері професійно-технічної освіти

№ з/п Код за Класифі-катором професій Найменування професії Види професійної підготовки Ліцензований обсяг
1 4115 Секретар керівника (організації, підприємства, установи) Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання 60
2 7433

7435

Кравець

Закрійник

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 60
3 5122 Кухар Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 90
4 7122

7212

Муляр

Електрозварник ручного зварювання

Первинна Первинна професійна підготовка 60
5 5141 Перукар (перукар-модельєр) Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 60
6 7124

7124

Столяр будівельний

Тесляр

Первинна професійна підготовка 60
7 7133

7141

7132

Штукатур

Маляр

Лицювальник-плиточник

Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 60
8 5141 Візажист Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка 30
9 7141 Маляр Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 60
10 7133 Штукатур Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 60
11 7433 Кравець Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 60
12 7124 Столяр будівельний Первинна професійна підготовка 30
професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації 15

Про проведення І та ІІ етапів ХXІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та XІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

у 2020/2021 навчальному році