Учнівське самоврядування

Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового ХХІ століття.

Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямовані на активну участь у громадському житті, молоді, яка, має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших.

Цілком очевидно, що навички управління суспільством стануть надбанням людини тоді, коли участь в учнівському самоврядуванні сприятиме набуттю вихованцем необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії.

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Найвідчутніші результати у формуванні соціально компетентної молоді дає широка варіативність учнівського самоврядування.

У цьому контексті важливого значення набуває розроблення такої моделі учнівського самоврядування, яка б сприяла розвитку лідерського потенціалу учнівської молоді, її громадянської ініціативи, набутою нею через соціальну практику досвіду активної компетентної участі у громадському житті.

Лідер учнівського самоврядування

За результатами виборів на 2021-2022 навчальний рік лідером учнівського самоврядування була обрана Ірина Смолякова, здобувачка освіти другого курсу за професією “Кравець, закрійник”.

Смолякова Ірина – активна учасниця учнівського самоврядування закладу освіти. Завжди бере участь у загальних масових заходах, урочистостях, акціях, предметних тижнях. Ірина займається волонтерською діяльністю, є ініціатором відвідування притулку для тварин Сумського обласного товариства захисту тварин.

Особистісні якості: завжди активна, доброзичлива, характер стриманий, урівноважений.


Положення про учнівське самоврядування

План роботи 2021-2022

Нормативно-правова база