Проходження виробничої практики студентами та учнями на підприємстві.

Окрім підготовки до іспитів, у студентів та учнів набуде актуальності питання проходження та оформлення виробничої практики. Виробнича практика учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів — виконання учнями, на робочих місцях усіх видів робіт, передбачених кваліфікаційною характеристикою, де вони під керівництвом майстрів виробничого навчання послідовно закріплюють здобуті уміння та навички, навчаться використовувати сучасну техніку, механізми та інструменти, набудуть практичних навичок самостійно та якісно виконувати роботи, передбачені робочими навчальними планами.

Студенти вищих навчальних проходять навчальну, технологічну, експлуатаційну, конструкторську, педагогічну, економічну, науково-дослідну та ін. практику. Форму, тривалість, терміни та вид практики визначає навчальний заклад залежно від спеціальності та спеціалізації студента, одначе місце практики обирає сам студент з дозволу відповідних кафедр або міністерства чи відомства, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні заклади, або місце практики визначає підприємство, за замовленням якого навчається студент.

Основними НПА, які регулюють проходження практики є: 

 •  Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р.,
 • Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р.,
 • Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 р,
 • Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» № 93 від 08.04.1993 р.,
 • Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики» № 992 від 07.06.1999 р.,
 • Порядок проходження практики для студентів встановлюється Положенням № 93, для учнів ПТУ – Порядком № 992.

Остаточно обрані для студента вид та місце проходження практики зазначають у навчальних планах закладу. Згідно зі ст. 29 Закону про профтехосвіту та п. 2 Порядку №992, підприємства незалежно від форми власності та підпорядкування зобов’язані надавати робочі місця або навчально-виробничі дільниці для проходження виробничої практики учнями. Переліки таких місць практики формують навчальні заклади, враховуючи пропозиції підприємств — замовників підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, роботодавців і місцевих органів виконавчої влади. Крім того, учням, як і студентам, дозволено самостійно обирати для себе місце проходження виробничої практики за погодженням із навчальним закладом.

Оформлення

 1. Договір між підприємством, яке визначене як місце проходження практики та ВНЗукладається не пізніше двох тижнів до початку виробничого навчання. Типова форма договору наведена у додатку 1 до Положення №93. Або договір про надання робочих місць, або навчально-виробничих дільниць для проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики. Типова форма такого договору наведена як додаток до Порядку №992. Якщо практика передбачає виконання студентом, учнем трудових обов’язків, то договором має бути визначено розмір оплати його праці. Одначе учні, навчальних закладів на час виробничого навчання та виробничої практики до складу (списку) і штатного розпису працівників підприємства не включаються. Учні, виконують роботи відповідно до навчальних планів і програм, тривалість їхньої роботи має відповідати часу, визначеному робочими навчальними планами, програмами, і не перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.
 2. Наказ відділу кадрів підприємства, в якому зазначаються прізвище, ім’я, по батькові практиканта, умови та термін проходження практики, а також керівник практики від підприємства.
 3. Строковий трудовий договір. Якщо під час практики студент або учень буде виконувати трудові обов’язки, то це потребує укладення між ним та підприємством строкової трудової угоди. ч. 2 п. 3.7 Положення №93 наголошує, що за наявності у штатному розписі вільної посади, робота за якою відповідає вимогам програми практики, студент може бути прийнятий до штату підприємства на час виробничої практики. При цьому на загально-професійну підготовку студента за програмою практики має відводитися не менше 50% часу його робот.
 4. Довідка з місця праці із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади та часу роботи. Згідно з п. 2.16 Наказу №58, якщо із практикантом було укладено трудову угоду і він має на час вступу до навчального закладу трудову книжку, то запис про початок і припинення трудових відносин обов’язково повинен бути внесений до неї. Робиться такий запис навчальним закладом на підставі довідки з місця роботи. Типової форми цієї довідки немає, але у ній має бути зазначено спеціальність, кваліфікацію, посаду, за якою практикант працював, і час роботи.
 5. Після проходження практики практикантом складається письмовий звітразом з іншими документами, установленими навчальним закладом (щоденник, характеристика та інше) та подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

Оплата.

Для практикантів-студентів вузів законодавчими нормами не передбачено обов’язкової оплати їх праці. Тобто оплата праці практикантів-студентів вузів може здійснюватися лише за власною ініціативою підприємств. Якщо під час практики студент виконуватиме трудові обов’язки, то за це він отримуватиме заробітну плату. Водночас за ним зберігається право на отримання стипендії (п. 5.6 Положення №93).

Пунктом 17 Порядку №992 встановлено, що за роботу, виконану учнями-практикантами відповідно до виробничих завдань за період виробничого навчання та виробничої практики, підприємство виплачує їм заробітну плату. Її нараховують згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат та надбавок. Виплачують зарплату учням-практикантам або через навчальний заклад, на розрахунковий рахунок якого підприємство перераховує ці кошти після сплати податків і зборів, або за місцем проходження практики — але не пізніше як за 5 днів після виплати заробітної плати працівникам підприємства. Зверніть увагу: 50% заробітної плати, нарахованої учням-практикантам, має бути направлено на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів (слухачів), проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи (ч. 4 ст. 53 Закону про освіту, ст. 50 Закону про профтехосвіту, п. 18 Порядку №992). Умову про таке відрахування та реквізити рахунка, на який буде здійснено перерахування, зазначають у договорі між навчальним закладом та підприємством — місцем практики.

Якщо надання місця практики не є обов’язком підприємства, а встановлюється лише договором, то за надання підприємством бази для проходження студентом практики може бути визначено оплату, яку здійснює навчальний заклад, як друга сторона договору. У цьому випадку до договору додається кошторис витрат підприємства на проведення практики студента. А от відшкодовувати витрати підприємствам на організацію і проведення практики учнів ПТУ законодавством не передбачено. Таким чином, місця для проходження практики учням ПТУ підприємства повинні надавати безкоштовно.

Гарантії для студентів-практикантів.

Для працюючих студентів. Якщо студент навчається без відриву від виробництва, тривалість практики для нього може бути призначена навчальним закладом у розмірі одного місяця (п. 3.5 Положення №93).

Для випускників. Підприємство, де працює студент, що навчається без відриву від виробництва, на останньому курсі навчання зобов’язане надати йому додаткову місячну відпустку без збереження заробітної плати для проходження практики і стипендію за рахунок власних коштів у розмірі не менше від мінімальної заробітної плати (п. 5.7 Положення №93).

Добові та проїзд. Якщо проходження практики відбувається за межами місця розташування навчального закладу, тобто в іншому місті, селищі тощо, всім студентам-практикантам за весь період практики з урахуванням часу перебування у дорозі до бази практики та назад повинні виплачуватися добові у розмірах, установлених чинним законодавством. Але сплачує ці добові навчальний заклад (п. 5.8 Положення №93). Крім того, за рахунок навчального закладу має бути оплачений проїзд до місця практики і назад у залізничному, водному і автомобільному транс порті, але йдеться саме про проїзд у міжміському сполученні; проїзд міським і приміським (до 50 км) транспортом студенту не відшкодовується (п. 5.9 Положення №93).

Проживання. Якщо під час практики студент-практикант мешкає у гуртожитку бази практики або в орендованому для цього житловому приміщенні, таке проживання у межах розмірів, передбачених законодавством, оплачуватиме навчальний заклад. У решті випадків студент платить за житло самостійно (п. 5.10 Положення №93).

Гарантії для учнів-практикантів

Проїзд та проживання. Якщо учнів скеровано на виробниче навчання та виробничу практику поза місцем розташування навчального закладу, підприємство, яке надало місце проходження практики, може оплатити вартість їхнього проїзду до місць виконання робіт і назад та створює для них потрібні житлово-побутові умови (п. 12 Порядку №992).

Добові та стипендія. Чинне законодавство не передбачає виплату добових та стипендії учням під час практики.