Під час конференції обговорено актуальні питання навчання учнів з особливими освітніми потребами

09 жовтня 2018 року на базі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С.Макаренка відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА СВІТОВОМУ ВИМІРІ», в якій взяла участь практичний психолог Біловол Лариса Володимирівна.

У роботі конференції основна увага була приділена питанням упровадження інклюзивної освіти, підготовки учнів з особливими освітніми потребами в закладах професійної (професійно-технічно) освіти, психологічного супроводу, включаючи регіональні напрями роботи та міжнародний досвід.

У рамках конференції Біловол Л.В. взяла участь у роботі секції «Професійне співробітництво з організації траєкторії навчання учнів з особливими освітніми потребами в умовах закладу професійної (професійно-технічної) освіти».

Також Біловол Л.В. представила до друку у збірнику матеріалів конференції статтю «Використання інформаційно-компютерних технологій у формуванні професійної компетентності учнів з особливими освітніми потребами».
Конференція об’єднала зусилля представників 12 вищих навчальних закладів України, Інститтуту спеціальної педагогіки НАПН України та 9 закладів з 9 країн світу. Відбувся обмін досвідом щодо вирішення конкретних питань удосконалення спеціальної освіти, напрямків впровадження інклюзивної освіти в освітній процес дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку.